Meritve gibljvosti sklepov in mišične moči

Meritve gibljivosti sklepov, ocena mišične moči in bolečina so bistvenega pomena za vrednotenje uspešnosti rehabilitacije. Vsak napredek, ki ga je moč zaznati ali izmeriti, pacientu in terapevtu vliva motivacijo za napredovanje.