Izdaja potrdila za zavarovalnice

Na željo bolnika izdam potrdilo o opravljeni terapiji.